อำเภอวังน้ำเขียว

http://wangnamkeow.siam2web.com/
55835.gif
62775.jpg
72539.gif
20091115_57531.jpg
(Root) 2009115_50390.gif
(Root) 20091025_62224.jpg
(Root) 20091024_42619.jpg 
(Root) 20091022_77525.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรเทโว
            วันจันทร์ที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ณ  บริเวณหน้าตลาด กม.๗๙  เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
(Root) 2009108_69758.jpg
โครงการบ้านมั่นคงชนบทไทยเข้มแข็งและการสัมมนาการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
โดยขบวนการองค์กรชุมชนและท้องถิ่น  เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก
วันพฤหัสบดีที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ณ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
(Root) 2009108_73455.jpg
โครงการบ้านกาชาดรวมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ในจังหวัดนครราชสีมา
            นายกเหล่ากาชาด (นางวรรณี  สุวรรณภักดี) ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๒  ณ  บ้านน้ำซับ  ตำบลวังน้ำเขียว  และบ้านบุไทร  ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
            (Root) 20091024_39027.jpg
โครงการลด  ละ เลิก  อบายมุข  สร้างบุญ  สร้างสุข  เข้าวัดฟังธรรม  ประจำปี  ๒๕๕๒
            เพื่อทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา   ฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดในวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
และเป็นการส่งเสริม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
วัดเขาภูหลวง
วันจันทร์ที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๒
ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
       2009928_71467.jpg     
วัดห้วยพรหม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๒
ตำบลอุดมทรัพย์  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดโนนค่าง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒
ตำบลอุดมทรัพย์  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

(Root) 2009922_83389.jpg

(Root) 2009920_30064.jpg

วัดป่ารัตนวัน
วันอังคารที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๒
ตำบลวังหมี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
วัดไทยสามัคคี
วันจันทร์ที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๒
ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

(Root) 2009108_65714.jpg 

(Root) 20091022_78818.jpg
 
โครงการสร้างเมืองสุข  เมืองสวย  ด้วยไม้ดอกไม้ประดับตำบลไทยสามัคคี
 
โดยปลูกต้นพวงโกเมน  ตามเส้นทางถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  สถานประกอบการ  และบ้านผู้นำชุมชน
ในวันอังคารที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๒  ณ  พื้นที่ตำบลไทยสามัคคี
ตำบลไทยสามัคคี
   อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

(Root) 2009919_68890.jpg

Smile Smile Smile Smile Smile
โครงการปลูกต้นโพธิ์เทิดพระเกียรติ "๙ วันในดวงใจ"
วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒
ณ  บริเวณป่าโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
(Root) 2009912_49072.jpg

งานด้านวัฒนธรรมประเพณี

  

     Laughing เที่ยวสงกรานต์ตามประเพณี ชมของดีวังน้ำเขียว   

    (Root) 2009919_72946.jpg
   Laughing ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา/สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 

(Root) 2009919_75328.jpg

Advertising Zone    Close
Online: 1 Visits: 15,245 Today: 3 PageView/Month: 24

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...